Werkloosheid neemt verder toe

In mei 2013 is de werkloosheid iets verder toegenomen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn inmiddels 659.000 werklozen, dat is 8,3 procent van de beroepsbevolking. Hiermee is de werkloosheid historisch hoog. Let wel, deze cijfers zijn geflatteerd, want complete bevolkingsgroepen zoals WAO, AWBZ en nog meer worden hier niet bij geteld. Oorzaak is dat het Nederland niet lukt om tot economische groei te komen, in tegenstelling tot onze Europese buurlanden.

Tegelijk is het consumentenvertrouwen in Nederland in juni 2013 afgenomen (overigens na 3 maanden van stijging). De consument is somber over de economische situatie in het komende jaar. En de koopbereidheid is erg laag; consumenten zijn nog steeds terughoudend met grote aankopen, zoals wasmachines en televisies. Vooralsnog lijkt iedereen op elkaar te wachten. Nog nooit waren de spaartegoeden zo hoog als nu. Er is op zich voldoende welvaart, maar de economie lijkt even tot stilstand gekomen.

De verwachtingen zijn dat in 2014 de economie weer licht zal aantrekken, tegelijk met het consumentenvertrouwen. Direct daaropvolgend zal de werkgelegenheid aantrekken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.