Wanneer huis kopen?

Het blijft een vaak gestelde vraag sinds de crisis op de woningmarkt; wanneer is een goed moment om een huis te kopen? wij hebben deze vraag al eens vaker aan de orde gesteld.

Weer tijd om een huis te kopen

Sinds de kredietcrisis aanving in augustus 2008, kreeg direct ook de Nederlandse woningmarkt een klap. Prijzen zijn sindsdien met gemiddeld zo’n 20% gedaald. Maar inmiddels komt de woningmarkt weer uit het dal. Het herstel is gestaag, en zeer lokaal afhankelijk, maar wel onmiskenbaar zichtbaar. Het lijkt dan ook een goed moment om, als u instapt op de woningmarkt als koper, in deze tijden, anno 2015, een huis te kopen. In sommige regio’s bent u zelfs al te laat.

Sterke regionale verschillen

De sterkste woningmarkt van Nederland, de Amsterdamse, maakt sinds medio 2014 een forse stijging door met waardestijgingen van 8 tot 10% per jaar. Ook omliggende regio’s zoals Kennemerland/Haarlem en ‘t Gooi merken een sterke aantrekkende marktvraag. Hier is de waardegroei al ingezet, en zijn er niet veel meer mogelijkheden meer om nog goedkoop in te stappen. De prijzen zijn inmiddels weer op het niveau van 2008.
In de overige regio’s in het Westen van Nederland, zoals Utrecht, Den Haag, Rotterdam en grotere steden zoals Den Bosch, Leiden, Zwolle en Arnhem/Nijmegen komt het herstel langzaam op gang. Hier zijn nog wel koopjes te vinden.
In de perifere regio’s zoals Groningen, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen is eigenlijk op langere termijn geen herstel te verwachten. Dit zijn krimp-regio’s, en u hoeft hier niet een woning te kopen met in gedachten een waardestijging, of zelfs waardebehoud.

Informeer bij een makelaar en bij hypotheekverstrekkers wat er mogelijk is.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.