Spaarbelasting omlaag

De spaarbelasting, ofwel de vermogensrendementsheffing, gaat vanaf 2017 verlaagd worden. Althans, voor spaarders die minder dan € 100.000 aan vermogen hebben. Voor hen wijzigt de belasting van 1,20% naar 0,87%. Echter, voor spaarders met meer vermogen stijgt de belasting naar 1,41% met een extra tarief boven de € 1 mln van 1,65%.

Oneerlijke belasting

Tot nu toe was de belasting op vermogen gebaseerd op een fictief rendement van 4,00% per jaar, waarover 30% belasting wordt geheven, hetgeen resulteert in het huidige tarief van 1,20%. Dit werd door veel Nederlanders als oneerlijk beleefd, want het fictieve rendement stond in geen verhouding tot de lage spaarrentes van de afgelopen jaren.
Vanaf 2017 wordt het fictief rendement gebaseerd op de rentestanden over de afgelopen vijf jaar. Dit betekent dat jaarlijks het tarief gaat variëren, op basis van de daadwerkelijke rentes op de markt. Dat is een goede ontwikkeling, want de belasting komt dan meer overeen met de te behalen spaarrentes. En leidt in 2017 in elk geval tot een verlaging van de belasting. Van de Nederlandse huishoudens heeft 90% een vermogen dat lager is dan € 100.000, voor hen betekent deze wijziging een vooruitgang.

Nivellering

Spaarders met een vermogen boven € 100.000 gaan erop achteruit. Bij hen wordt ervan uitgegaan dat ook een deel van het vermogen in aandelen wordt belegd, en dat zij daarmee een hoger rendement zullen behalen. Het fictief rendement wordt daarbij tevens gebaseerd op de aandelenrendementen van de afgelopen vijf jaar. Vermogende huishoudens met bijvoorbeeld een vermogen van € 500.000 gaan er zo’n € 300 per jaar op achteruit. En als de aandelenmarkten weer stijgen, wordt dit verschil nog groter. Miljonairs gaan er forser op achteruit, met een tariefstijging van 1,20% naar 1,65%. De spaarbelasting is hiermee verworden tot het zoveelste nivelleringsspeeltje van de overheid, waarmee ze inkomen kunnen herverdelen. De VVD heeft nu een draaiknop geïnstalleerd, die nu nog beperkt wordt benut, maar die door toekomstige regeringen gretig kan worden misbruikt voor extra belastingheffing. Wij houden ons hart vast.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.