Plofkip is duurzaam

Ongetwijfeld kent u de oproep van stichting Wakker Dier om niet meer plofkippen bij de supermarkt te kopen. Door de intensieve veeteelt worden dieren slecht behandeld en hebben een armzalig bestaan. Toch is er ook een tegengeluid. De heer Dijkhuizen van de landbouwuniversiteit in Wageningen stelt dat de intensieve veeteelt ook duidelijke voordelen heeft ten opzichte van de biologische veeteelt. De varkensflats en legbatterijen zijn uiteindelijk duurzamer dan een biologische boerderij, want zij gebruiken veel minder grondstoffen en genereren veel minder broeikasgassen per kilo product. Een plofkip is dus duurzamer dan een biologische kip. En bovendien is intensieve landbouw en veeteelt gewoon noodzakelijk om het benodigde voedsel voor alle mensen te kunnen bieden. Dijkhuizen hecht eraan om deze nuance te maken, en de consument zelf te laten kiezen. Wakker Dier geeft volgens hem een te eenzijdig beeld.

Goed dat er een tegengeluid wordt gegeven, de wereld is niet zo eenvoudig zoals veel actiegroepen willen doen geloven. Dit soort informatie helpt de kritische consument bij haar keuzes. Wel hebben wij de indruk dat het welzijn van het individuele dier wat ondersneeuwt in het relaas van Dijkhuizen. Met deze redenatie winnen efficiency en kwantiteit het altijd van kwaliteit. Het feit dat er steeds meer mensen komen, hoeft toch niet te betekenen dat normen en waarden over welzijn moeten wijken?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.