Pensioen naar 67 jaar

De Consumentenbond waarschuwt ervoor dat het voor de meeste pensioendeelnemers lastig is te beoordelen wat het nieuwe pensioenakkoord nou precies inhoudt. Wat betekenen de nieuwe pensioenafspraken, voor het eerst sinds 1957 gewijzigd, voor de hoogte van uw eigen pensioen en wat dient u nu zelf te doen voor een goed pensioen?

De Consumentenbond vraagt de pensioenfondsen om snel op persoonlijk niveau helderheid te geven over de veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel betekent voor consumenten. Het is belangrijk dat consumenten zich op jongere leeftijd met hun pensioen bemoeien om zich te verzekeren van een goede oudedagsvoorziening.

Commentaar

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)