Provisieverbod in 2013 van kracht

Per 1 januari 2013 gaat het provisieverbod van kracht. Voor diverse financiele producten geldt dat een bemiddelende of adviserende partij, de zogenaamde tussenpersoon, geen vergoeding meer mag ontvangen van de aanbieder van het product. Hiermee wordt een rolontvlechting beoogd tussen de aanbieder (de verzekeraar), de tussenpersoon en de consument. Er is een cultuurverandering nodig van […]