Nederlandse economie krimpt

Nog altijd krimpt de Nederlandse economie. Ten opzicht van een jaar geleden is de economie met 1,1% gekrompen, ten opzichte van voorgaand kwartaal 0,2%. Vooral de investeringen en consumptie lopen terug. Het komt erop neer dat overheden, bedrijven en consumenten de hand op de knip houden.

Alle overheden in Europa bezuinigen. En de consumptie, de besteding van consumenten, neemt af sinds begin 2011. Volgens het NRC ‘zetten consumenten zich schrap’ voor de komende bezuinigingen van die overheden. Let wel; de bezuinigingen zijn er nu nog niet, maar de consumptie gaat omlaag omdat alle consumenten alvast terughoudend zijn voor die bezuinigingen. Het gaat dus echt om verwachtingen.

Wanneer verbetert economie weer?

Wat staat ons te wachten? Diverse deskundigen vrezen dat na deze terughoudendheid het er niet beter op zal worden, want de bezuinigingen zelf moeten nog komen. Het ligt voor de hand dat de economie de komende kwartalen nog niet verbeterd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.