Kinderopvangtoeslag 2013

Heeft u kinderen die kinderopvang hebben? De kosten van kinderopvang in 2013 nemen aanzienlijk toe. De kinderopvangtoeslag wordt gestaag afgebouwd. In 2012 was er al een fikse verlaging voor de toeslag, en in 2013 worden de bezuinigingen verder doorgezet. Met name de toeslag voor het duurste kind wordt fors verlaagd.

Een standaard gezin met 3 dagen per week kinderopvang, waarbij beide ouders werken en een modaal salaris verdienen (gezamenlijk inkomen euro 60.000), gaat er in 2013 zo’n euro 40 op achteruit. Verdient een van de ouders tweemaal modaal (gezamenlijk inkomen euro 100.000), dan is de achteruitgang euro 160. En verdienen beide ouders tweemaal modaal (gezamenlijk inkomen euro 140.000), dan dient er euro 290 meer te worden betaald. Het maakt hierbij niet zoveel uit hoeveel kinderen u heeft. De verlaging heeft namelijk met name betrekking op het eerste kind.

Netto kosten kinderopvang 2013 versus 2012


Kinderopvangtoeslag 2013 versus 2012

De website Kinderopvangtoeslag heeft diverse proefberekeningen gemaakt. De Rijksoverheid stelt altijd pas per begin december proefberekeningen ter beschikking, maar wij willen nu al weten wat de effecten zijn. Wij hebben ook bij andere media zoals RTL en Nibud gekeken, maar daar is de berekeningsmethode vreemdgenoeg niet volledig of onjuist. Deze proefberekeningen geven een correct beeld op basis van specifieke uitgangspunten.

Relevant:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.