Internet wordt steeds normaler

Tot nu toe was een van de belangrijke begrippen op internet een vrije beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie. Initiatieven zoals PirateBay proberen dit te verheffen tot een nieuwe orde, waarbij alle informatie vrij en gratis beschikbaar is. Maar internet wordt steeds normaler. En ook op dit terrein gaan steeds meer de gangbare regels gelden, zoals intellectueel eigendom (auteursrecht) en dat alles zijn prijs heeft.

Door de teruglopende advertentieinkomsten van traditionele media, zoeken uitgevers andere manieren om tot verdiensten te komen voor de verrichte inspanningen. Steeds meer media gaan de komende jaren geld vragen voor hun websites. Kranten als de Telegraaf, Volkskrant en Trouw, maar ook magazines en weekbladen zoals Elsevier, zetten al steeds meer informatie achter zogenaamde betaalmuren. PwC meldt dat 30% van alle kranten binnen een paar jaar online lezers laat betalen voor volledige toegang.
Voor apps geldt geen ander verhaal. Voor de in eerste instantie gratis apps blijkt bij verder gebruik vaak dat betaling nodig is.

Is dit alles erg? Wij vinden van niet. Er is en zal meer dan voldoende aanbod blijven die vrij en gratis toegankelijk is. Maar uitgevers moeten de kans krijgen om kwaliteit te maken, en de inspanningen terug te verdienen via opbrengsten. Hoe precies, dat zal de tijd uitwijzen. Maar dat kwaliteit een prijs heeft, daar zal iedereen het over eens zijn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.