Elektrische fiets steeds populairder

De elektrische fiets is de afgelopen jaren in rap tempo populairder geworden. En niet alleen meer bij ouderen of mensen die slechter te been zijn, maar ook juist bij jongeren en ouders. De elektrische fiets wordt niet alleen gezien als vervanger van de ’gewone’ fiets, maar ook van de auto.

E-bike vervangt de auto

Wellicht biedt Zwitserland een goed voorbeeld van wat ons te wachten kan komen te staan. Uit Zwitsers onderzoek blijkt dat de elektrische fiets bijna 40% van de autoritten vervangt. En 60%van de ritten tussen wonen en werk komt in aanmerking om met een elektrische fiets af te leggen. Dit onderzoek was gedaan in opdracht van het ministerie van Energie van Zwitserland en bevestigt in grote lijnen eerdere bevindingen in Nederland; dat de elektrische fiets veel wordt ingezet door forenzen en dat de auto thuis gelaten wordt.

junges Pärchen beim Fahrrad fahrenWaar in Zwitserland per hoofd van de bevolking maar half zoveel E-bikes als Nederland, neemt het aantal jaarlijks net zo fors toe. Voor 80% van de Zwitserse elektrische fiets bezitters is hun fiets het belangrijkste, of één na belangrijkste, vervoermiddel. Zij leggen gemiddeld zo’n 2600 kilometer per jaar af, en dat is meer dan in Nederland met gemiddeld 1600 kilometer per jaar.

84% van de ritten met een elektrische fiets die Zwitsers maken vervangt de fiets een ander vervoersmiddel. Het meeste werd de auto vervangen, daarna het openbaar vervoer en als laatst de gewone fiets. Van de Zwitserse E-bikers heeft ruim 90% de beschikking over een auto. Ruim 60% van hen zegt minder gebruik te maken van de auto. En ruim 30% geeft aan minder van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Het terugdringen van de CO2 uitstoot

Het onderzoek geeft ook weer wat de elektrische fiets in Zwitserland op dit moment bijdraagt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Daarvoor werd uitgerekend wat de fietsers aan zogenaamde autokilometers besparen door de elektrische fiets te gebruiken. Hierbij kwamen de onderzoekers uit op een afname van 0,4% aan broeikasgassen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.