Downloaden verboden?

Wordt downloaden van muziek, films en games verboden? De Consumentenbond en andere consumentenorganisaties en maatschappelijke organisaties hebben een oproep aan de Tweede Kamer gedaan om het op handen zijnde downloadverbod niet door te laten gaan. Nu is er in Nederland de zogenaamde thuiskopieregeling. De overheid wil deze vervangen door een downloadverbod.

De Consumentenbond heeft liever dat er een vergoedingenstelsel wordt geintroduceerd dan een downloadverbod. Het is beter om vergoedingen te geven aan artiesten en de vrijheid voor consumenten zo groot mogelijk te houden. Alleen de producten willen dit niet, die willen de uitgeversmarkt beschermen. Er moet een auteursrecht komen dat de maker en de consument centraal stelt; een auteursrecht dat niet uitgaat van verbieden en beperken, maar van licenties en vergoedingen.

Relevant:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.