Crisis schuld van consument?

Het is nog steeds economische crisis in Nederland; de economie krimpt nog steeds. Het CBS signaleert dat de export op zich wel op peil blijft, maar dat de bestedingen in Nederland achterblijven. De consument heeft in het eerste kwartaal van 2013 maar liefst 2,1% minder uitgegeven dan het vorige jaar.

Je zou denken dat de crisis voor een groot deel ontstaat doordat consumenten zeer terughoudend zijn met uitgaven. In bijna alle branches is er duidelijk sprake van de hand op de knip. En er is nog nooit zoveel gespaard in Nederland als nu. In zekere zin is de crisis de schuld van consumenten, omdat een economie alleen kan functioneren als er besteed wordt (geld moet rollen). Niet voor niets riep Mark Rutte enige tijd geleden op tot optimisme en duurzame bestedingen door consumenten.

Hand niet op de knip, maar minder geld in de knip

Echter, het CBS vindt niet dat de consument iets te verwijten valt. De consument geeft wel degelijk zijn geld uit, alleen zijn portemonnee is nu leger. Dit blijkt uit het feit dat niet alleen grote aankopen (auto, meubels) achter blijven, maar dat ook de reguliere uitgaven aan voeding en kleding dalen.
Volgens het CBS is in 2013 het inkomensverlies van huishoudens groter dan de teruggang van consumptie. De werkloosheid stijgt nog steeds. En de bezuinigingen van de overheid zorgen in dit kader voor minder bestedingsruimte. De hand zit dus niet zozeer op de knip, maar er zit minder geld in de knip!
Conclusie van het CBS is dat de crisis niet de consument is te verwijten, maar dat de oorzaken vooral liggen op het vlak van werkgelegenheid en hogere belastingen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.