Consumentengedrag

Er vinden belangrijke veranderingen in consumentengedrag plaats. Deze zijn als volgt.

Trading up for the right reasons: Alleen een goed product of goede service volstaat niet meer als een hoge prijs wordt gevraagd. Zaken als imago, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid spelen steeds meer een hoofdrol. Consumenten hebben meer en meer de behoefte hun uitgaven te rechtvaardigen. Organisaties die hun product met bovenstaande thema’s kunnen verrijken worden de winnaars van morgen.

New sources of trust and comfort: Consumenten worden steeds kritischer en sceptischer. Nog maar een-derde van de consumenten vertrouwt reclames en advertenties. Liever worden keuzes gemaakt op basis van eigen en andermans ervaringen. Vanuit deze optiek wordt sociale media cruciaal voor het succes van een onderneming of product. Voor organisaties is belangrijk om ambassadeurs te vinden en te gaan werken op basis van Open Business, ondernemen met een transparante en klantgerichte output.

Trading down and staying down: Houd de voeten op de grond. In deze tijden van economische crisis is betaalbaarheid en een goede prijs-kwaliteitverhouding cruciaal. Consumenten worden steeds kritischer en willen serieus genomen worden. Zij willen niet teveel betalen en zoeken continue een goede deal.

Relevant:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.