Trends

Consumentengedrag

Er vinden belangrijke veranderingen in consumentengedrag plaats. Deze zijn als volgt. Trading up for the right reasons: Alleen een goed product of goede service volstaat niet meer als een hoge prijs wordt gevraagd. Zaken als imago, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid spelen steeds meer een hoofdrol. Consumenten hebben meer en meer de behoefte hun uitgaven te …

Consumentengedrag Read More »