Economie

Beroep kiezen

De economie krabbelt langzaam weer op, na meerdere moeilijke jaren. Na jaren krimp, kennen bepaalde sectoren en branches weer groei. En dat betekent dat ook de werkgelegenheid in die sectoren en branches weer aantrekt. Ondanks dat veel sectoren het nog moeilijk hebben. Dit maakt de keuzemogelijkheden voor werkzoekenden ruimer. En dat is mooi. Overweeg je […]

Werkloosheid neemt verder toe

In mei 2013 is de werkloosheid iets verder toegenomen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn inmiddels 659.000 werklozen, dat is 8,3 procent van de beroepsbevolking. Hiermee is de werkloosheid historisch hoog. Let wel, deze cijfers zijn geflatteerd, want complete bevolkingsgroepen zoals WAO, AWBZ en nog meer worden hier niet bij geteld. […]

Consument pessimistisch over 2013

Het consumentenvertrouwen was in 2012 zeer laag. Het CBS houdt maandelijks het consumentenvertrouwen bij. De Nederlandse consumenten waren negatief over het economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden. En ze zijn ook pessimistisch over het komende jaar, 2013. Wel neemt de koopbereidheid iets toe, al blijft het aantal grote aankopen achter. Een ding is duidelijk; […]

Nederlandse economie krimpt

Nog altijd krimpt de Nederlandse economie. Ten opzicht van een jaar geleden is de economie met 1,1% gekrompen, ten opzichte van voorgaand kwartaal 0,2%. Vooral de investeringen en consumptie lopen terug. Het komt erop neer dat overheden, bedrijven en consumenten de hand op de knip houden. Alle overheden in Europa bezuinigen. En de consumptie, de […]