Economie

Beroep kiezen

De economie krabbelt langzaam weer op, na meerdere moeilijke jaren. Na jaren krimp, kennen bepaalde sectoren en branches weer groei. En dat betekent dat ook de werkgelegenheid in die sectoren en branches weer aantrekt. Ondanks dat veel sectoren het nog moeilijk hebben. Dit maakt de keuzemogelijkheden voor werkzoekenden ruimer. En dat is mooi. Overweeg je […]

Werkloosheid neemt verder toe

In mei 2013 is de werkloosheid iets verder toegenomen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn inmiddels 659.000 werklozen, dat is 8,3 procent van de beroepsbevolking. Hiermee is de werkloosheid historisch hoog. Let wel, deze cijfers zijn geflatteerd, want complete bevolkingsgroepen zoals WAO, AWBZ en nog meer worden hier niet bij geteld. […]